ALGEMENE VOORWAARDENOnderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze site. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de Koper deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, en uitdrukkelijk door Sjieke Dinges aanvaard zijn. Sjieke Dinges behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de Voorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst. 

2 + 1 GRATIS

Deze actie is geldig van zondag 14 augustus tem zondag 21 augustus.

Bij aankoop van 3 stuks wordt het goedkoopste stuk niet aangerekend. Collecties mogen gemixt worden. 

Bij plaatsing van twee aparte orders om de korting zo kunstmatig omhoog te drijven is het mogelijk om beide pakketjes samen te laten voegen, maar de verzendingskost wordt niet terugbetaald van één van de twee zendingen. 

bv. Twee orders worden geplaatst. Er dient tweemaal verzendkost betaald te worden. Deze kunnen uiteraard samen gevoegd worden indien gewenst, maar de verzendkost wordt niet terug gebracht naar één verzending, dit om te voorkomen dat de reeds voordelige actie wordt uitgebuit. 

Bij misbruik worden orders geannuleerd.

Door het misbruik van ons vertrouwen rond het verzenden van pakketjes met overschrijving voor de betaling binnen is, wachten we nu spijtig genoeg bij iedereen de betaling af. Helaas pindakaas. De start van onze uitverkoop bracht enkele stinkende koeien aan het licht.. :-(

 

UITVERKOOP

​Zondag 15 mei 2016 start onze uitverkoop. 

In de eerste fase werken we met drie kortingen.

Bij aankoop vanaf 1 stuk (zomer'16) krijg je 30 % korting met de code UITVERKOOP30.

Bij aankoop vanaf 3 stuks (zomer'16) krijg je 35 % korting met de code UITVERKOOP35.

Bij aankoop vanaf 5 stuks (zomer'16) krijg je 40 % korting met de code UITVERKOOP40.

OUTLET ARTIKELS behouden voorlopig hun online prijs maar tellen wel mee in het totaal om de korting te bekomen. 

voorbeeld : U koopt 3 stuks uit de huidige zomercollectie + 2 stuks outlet. De code UITVERKOOP40 kan gebruikt worden aangezien het aankooptotaal vijf stuks bedraagt. Deze geeft u recht op 40 % korting (op de drie zomerartikels). De twee outlet stuks behouden hun prijs. 

Ons systeem kent het verschil in de promo codes niet. U kan dus bv perfect de uitverkoopcode van 40 % gebruiken voor één artikel ook al is dit niet volgens ons regelment. Alle orders worden nagekeken op rechtmatig gebruik van de codes en worden indien fout toegepast, geannuleerd. 

Retourneren blijft mogelijk gezien het verzakingsrecht. Orders die geannuleerd worden met de bedoeling om van een verdere prijsdaling te genieten, worden niet meer aangenomen op latere termijn. 

Verzendkosten blijven behouden, ongeacht het aankoopbedrag. Geen gratis verzending meer aangezien er al fijne koopjes gedaan kunnen worden. 

In het weekend van 27 mei volgt er een VERKOOP in Baal waar fase twee van start zal gaan. 

Er worden geen reservaties gemaakt aan de huidige prijzen tot in het weekend van onze verkoop waar we met fase twee zullen starten.  Eerlijk is eerlijk. First come, first serve! 

 

WINACTIE FACEBOOK WOLFENVIS

Vanaf zondag 15 mei tem 23 mei (middernacht) kan je via facebook een fotoshoot bij Wolfenvis winnen. 

HOE ? Deel onze wolfenvis/sjiekedinges.be foto (staat bovenaan op onze pagina) openbaar op facebook en wacht af ! ;-) Enkel deze foto delen telt als deelname. 

WINNAAR ? De winnaar wordt getrokken door een onschuldige kinderhand en krijgt een waardebon voor een fotoshoot bij Wolfenvis ter waarde van 100 euro. Hier zit 25 euro print tegoed (of voor aankoop HR beelden) bij inbegrepen en kan gebruikt worden voor 1 shoot (max vier kinderen uit hetzelfde gezin). Hoge resolutiebeelden zitten niet inbegrepen. De waardebon blijft drie jaar geldig en is niet inwisselbaar voor contant. 

UITVERKOOP FASE 2 : 29 mei 2016

Zondagavond 29 mei werd het eerste deel online aangepast. De zomercollectie van 2016 heeft een korting gekregen. Het eerste deel merken (outlet/oude collecties) kreeg ook een verhoging op de korting. 

Wil je graag genieten van 1 verzendingskost? 

Plaats nu een order van jouw favoriete artikels en geef in het mededelingen vakje mee dat je de order liever nog niet verzonden hebt. In de loop van de week van 30 mei wordt de rest van de outlet aangepast met hogere kortingen. 

Plaats je dan opnieuw een order, dan wordt deze kosteloos bij het eerste order gevoegd en samen verstuurd. 

OPGELET : reeds bestelde artikels behouden hun prijs. Een hogere korting wordt niet verrekend naderhand. 

 

 • VERKOPER

Deze site is eigendom van Sjieke Dinges, Betekomsestraat 79,3128 BAAL, en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0864.363.832. Het BTW-nummer is BE0864.363.832 (‘Verkoper’) Voor bijkomende inlichtingen of opmerkingen omtrent deze site kunt u ons, Sjieke Dinges, contacteren via mail (info@sjiekedinges.be), via telefoon (0479/64.55.81) of op bovenvermeld adres.

 

 • EEN BESTELLING PLAATSEN BIJ WWW.SJIEKEDINGES.BE

De meerderjarige Koper kiest zijn/haar producten en plaatst deze in het winkelmandje waarna de betalingsgegevens worden ingegeven samen met het leveringsadres. De betaalwijze wordt gekozen en de Verkoper stuurt een bevestiging van ontvangst van de bestelling via e-mail van zodra de betaling is verwerkt. Zodra de betaling ontvangen is verzenden wij de producten waarna de Koper deze in ontvangst kan nemen.

 • OFFERTES EN AANVAARDING VAN DE BESTELLING 

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn.  De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Wij behouden ons te allen tijde het recht om een bestelling niet te accepteren of te annuleren. Bv bij een technische fout, wanneer een besteld artikel alsnog niet beschikbaar blijkt te zijn, de verstrekte facturatie- of betalingsgegevens onjuist zijn of niet verifieerbaar zijn, bij foutieve prijsinformatie,.

Indien wij een bestelling annuleren of weigeren zullen wij in voorkomend geval de eventueel reeds betaalde prijs van het product en de leveringskosten terugstorten.

 

 • LEVERING 

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder intrest of andere vergoeding.

 

 • EIGENDOMSVOORBEHOUD 

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

 

 • KLACHTEN 

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

 

 • WAARBORG 

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

 

 • VERZAKINGSRECHT 

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Sjieke Dinges, Betekomsestraat 11, 3128 Baal, België. Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding

 

 • OVERMACHT 

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

 •  PRIJZEN, VERZENDKOST EN BELASTINGEN

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Koper te dragen taksen of belastingen. Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De verzendkosten worden aangegeven bij het winkelmandje nadat de leveringswijze gekozen werd. De levertermijn bedraagt 1 à 3 werkdagen. Als een levering voor 14 uur geplaatst en betaald is wordt deze dezelfde dag nog verzonden. 

VERZENDKOSTEN PER LAND
Belgie

4,95 euro Bpost

3,95 euro Kiala

 

Nederland 4,95 euro Bpost 5,95 euro Kiala  
Frankrijk 8,95 euro Bpost 7,95 euro Kiala  
Luxemburg 6,95 euro Bpost 3,95 euro Kiala  

 

 • AANBOD 

Ondanks het feit dat we de site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samenstellen, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is of (druk)fouten bevat. Kennelijke fouten in het aanbod binden Sjieke Dinges niet. Sjieke Dinges is in geen geval aansprakelijk ingeval van fouten die ondanks onze inzet weergegeven zijn.

De weergave van de kleuren van onze producten is onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de producten.

 

 • PERSOONSGEGEVENS 

Door te bestellen op de site van Sjieke Dinges staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Sjieke Dinges zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

 

 • BEWIJS 

Alle Partijen aanvaarden dat elektronische communicaties en  back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 • SCHENDBAARHEID 

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

 

 • TOEPASSELIJK RECHT 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordering inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.

  

 

© 2019 Sjieke Dinges - Pandhoevestraat 20, 3128 Baal (BE) - +32 479 64 55 81 - BE0864 363 832 - info@sjiekedinges.be
nieuwsbrief - veelgestelde vragen - algemene voorwaarden - sitemap Quoted - besproken websites